Įmonių steigimas

"Kad ir kokios gražios būtų jūsų strategijos, retkarčiais reikia pažiūrėti, kokie yra jų rezultatai"

Winston Churchill

 Norint įsteigti įmonę, reikalingi šie duomenys:

  • Naujai kuriamo verslo pavadinimo registracijos pažymėjias;
  • Asmens, kuris steigia vardos ir pavards, asmens kodo, gyvenamosios vietos registarcijos adresas;
  • Įmonės vadovo duomenys (jei verslo įkūrėjas nėra vadovas/direktorius): vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
  • Valdymo organai (akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba);
  • Įmonės steigimo sutartis (jei steigėjų yra daugiau nei vienas) arba aktą (jei įkūrėjas yra tik vienas);
  • Įstatinis verslo kapitalas, nominali akcijų vertė, valdomos įmonės dalys;
  • Įmonės įstatai;
  • Verslo registracijos vieta (adresas);
  • Duomenų suteikimas Juridinių asmenų registrui (JAR).

Jūsų pageidavimu, galime atlikti visas naujos įmonės steigimo procedūras.