• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Kaip pasirinkti įmonės statusą?

Kiekvienam prieš pradedant kurti savo verslą ir pradedant vykdyti kažkokią veiklą dažniausiai iškylantis klausimas yra „kokį įmonės statusą pasirinkti?“.  Kad galėtumėte apsispręsti, pateikiame pagrindinių Lietuvoje veikiančių įmonių statusų niuansus, kuriuos turėtumėte žinoti prieš įsteigiant vienokią ar kitokią įmonę.

Uždaroji akcinė bendrovė UAB.

Norint įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, pirmiausia Jums reikia turėti įstatinį kapitalą (ne mažesnį, kaip 2500 EUR). Ši įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės, todėl Jūsų nuosavas turtas yra atskirtas nuo įmonės turto, o pelną iš įmonės veiklos gausite dividendų forma. Steigti UAB gali vienas asmuo, pateikęs steigimo aktą, arba keli asmenys (tampantys įmonės akcininkais), pasirašę steigimo sutartį.  Įmonės savininkai pelną dalinasi proporcingai pagal turimą akcijų skaičių. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko buhalteris arba sudarius sutartį su apskaitos įmone. UAB kasmet turi sudaryti finansinę atskaitomybę ir ją pateikti VMI ir VĮ Registrų centras. Pagrindiniai verslo įmonės mokami mokesčiai yra:

  • Pelno mokestis;
  • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (moka įmonės, įsiregistravusios kaip PVM mokėtojos);
  • Gyventojų pajamų mokestis (GPM);
  • Nekilnojamojo turto mokestis;
  • Įmokos į garantinį fondą;
  • Valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Individuali įmonė IĮ.

Tai įmonė, kuri nereikalauja didelio įstatinio kapitalo, tačiau kaip įmonės turtu yra laikomas įmonės savininko asmeninis turtas. Todėl už įmonės skolas savininkas atsako sukauptų įmonės turtu ir savo asmeniniu turtu. Individualios įmonės finansinė apskaita yra supaprastinta, todėl nebūtina samdyti buhalterį, nes visą buhalterinę apskaitą gali vesti pats įmonės savininkas. Individualiai įmonei nereikia sudaryti finansinės atskaitomybės, pakanka užpildyti mokesčių deklaraciją. Visų įmonių pagrindiniai mokami mokesčiai yra tokie patys.

UAB "Lengvesnė buhalterija" © 2015